10-12 MAJA 2019

Południe

Śląski KG

Opłaty wpisowe:

Zawodnicy – członkowie pola golfowego: 150 zł

Zawodnicy urodzeni po 2000 r.: 150 zł

Zawodnicy urodzeni w latach 1993 – 2000 r.: 240 zł

Pozostali zawodnicy: 450 zł

Dane do przelewów:

Odbiorca: Śląski Klub Golfowy

Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów

Nr konta: 88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 9 maja 2019 r.

Regulamin turnieju: TUTAJ.

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe: ul. Sowia 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. +48 32 608 33 71
Strona internetowa: www.skgolf.pl
E-mail: biuro@skgolf.pl