5-7 MAJA 2017

Południe

Gradi Golf Club

Informacje

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 4 maja 2017 r.

Dane do przelewów:

WBK Bank Zachodni 
39 1090 2398 0000 0001 1475 3857

Odbiorca: Gradi Golf Club 
Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów

Dane kontaktowe: Pałac Brzeźno Brzeźno 1, 55-110 Prusice
Tel. +48 713 125 977
Strona internetowa: www.palac-brzezno.pl
E-mail: recepcja@palac-brzezno.pl