5-7 MAJA 2017

Wschód

First Warsaw Golf & Country Club

Informacje

Zawodnicy – członkowie pola golfowego GOLD: 150 zł
Zawodnicy –  członkowie pola golfowego SILVER: 240 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego: 360 zł
Zawodnicy urodzeni po 1998 r. (juniorzy): 150 zł

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów lub na polu golfowym do 4 maja 2017 r.

Dane do przelewów:

BZ WBK:  90 1090 1841 0000 0001 1950 4971
Odbiorca: First Warsaw Golf & Country Club Sp. z o.o.
Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów

Dane kontaktowe: Ul. Golfowa 44, Rajszew; 05-110 Jabłonna
Tel. 22 782 45 55
Strona internetowa: www.firstwarsaw.pl
E-mail: golfclub@fwgcc.pl