4-6 MAJA 2018

Wschód

Lisia Polana GC

Informacje

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 30 kwietnia 2018 r.

Dane do przelewów:

85 1240 1095 1111 0000 0708 8294

Odbiorca: Golf Sp. z o.o
Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów

(potwierdzenie przelewu można przesłać na adres mailowy recepcji)

Dane kontaktowe: Pomocnia 9, 05-180 Pomiechówek
Tel. 22 794 32 05
Strona internetowa: www.lisiapolana.pl
E-mail: info@lisiapolana.pl