5-7 MAJA 2017

Zachód

Binowo Park Golf Club

Informacje

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 4 maja 2017 r.

Dane do przelewów:

Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028
Odbiorca: Binowo Park Sp. z o.o., Binowo 62, 74-106 Stare Czarnowo
Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów

Dane kontaktowe: Binowo 62, 74-106 Stare Czarnowo
Tel. 91 404 15 33, +48 784 655 058
Strona internetowa: www.binowopark.pl
E-mail: info@binowopark.pl