10-12 MAJA 2019

Zachód

Binowo Park GC

Opłaty wpisowe:

Zawodnicy – członkowie pola golfowego: 180 zł

Zawodnicy – członkowie pola golfowego urodzeni po 2000 r. (juniorzy): 120 zł  

Zawodnicy urodzeni po 1992 r.: 240 zł

Pozostali zawodnicy: 450 zł

Dane do przelewów:

Odbiorca: Binowo Park Sp. z o.o.

Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów 

Nr konta: 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 9 maja 2019 r.

Regulamin turnieju: TUTAJ.

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe:
Binowo 62, 74-106 Stare Czarnowo
Tel. +48 91 4041533, +48 784 655 058
Strona internetowa: www.binowopark.pl
E-mail: info@binowopark.pl