4-6 MAJA 2018

Zachód

Amber Baltic GC

Informacje

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 3 maja 2018 r.

Dane do przelewów:

Bank Spółdzielczy
IBAN PL86 9393 0000 0018 1480 2000 0010
SWIFT: GBWCPLPP

Odbiorca: Amber Baltic Club sp. z o.o., Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo
Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów

Dane kontaktowe: ul. Bałtycka 13, 72-514 Kołczewo,
Tel. + 48 514 021 218, +48 91 32 65 110
Strona internetowa: www.abgc.pl
E-mail: biuro@nagc.pl