7 MAJA 2021

Południe

Kraków Valley G&CC

Opłaty wpisowe

  • Zawodnicy – członkowie pola golfowego: 240 zł
  • Zawodnicy urodzeni przed 1996 r.: 450 zł
  • Zawodnicy urodzeni po 1995 r.: 240 zł

Dane do przelewów

Opłaty wpisowe przyjmowane są za pośrednictwem przelewów bankowych lub na polu golfowym do 5 maja 2021 r.

  • Odbiorca: Kraków Valley G&CC
  • Tytuł: Imię nazwisko – opłata turniejowa Mistrzostwa Regionów 
  • Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 24 1600 1013 0002 0017 3233 8001

Regulamin turnieju

Regulamin turnieju do pobrania: 2021 – Regulamin Mistrzostw Regionu Południe.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe: Paczółtowice 328, 32-063 Krzeszowice
Tel: + 48 502 509 450
E-mail: turniej@golf.krakow.pl